DFTOS Danmark
Go to content

Main menu:

Artikler

Arkiv

Spidsrod ?

Debatten omkring rygeforbudet er inde i en fase hvor antirygerene hævder "At vi skal rende spidsrod igennem jeres ildelugtende røg" uden for butikker ,fabrikker ,kontorer m.v..
Dette er blevet et problem siger antierne.
Først skulle rygerne udendørs på grund af "Den ildelugtende røg".
De har jo selv smidt os ud fra de indendørs arealer.
Problemet er netop opstået direkte som følge af WHO´s verdensomspændende krig mod rygning og tobak.
"Den ildelugtende røg" synes at være den grundlæggende årsag ifølge antiryger debattørerne på 180grader.dk , dermed skal det forstås som at passiv rygning IKKE er problemet.
Men derimod er det åbenbart "Den ildelugtende røg" som synes at være problemet.
Det er direkte bevidst og organiseret forfølgelse og stigmatisering af os rygere.
En stigmatisering/forfølgelse af os rygere vi helt klart IKKE længere hverken vil , kan eller agter at finde os i.
Vi er IKKE tabere uanset hvad antierne siger.
Det bliver aldrig taberagtigt at ryge.
Men derimod er det taberagtigt at være en del af antirygerbevægelsen.Frihedskamp

Der er ikke længere tale om en kamp mod rygeloven. Men om en "Krig" mod os.
En "Krig" som vi og tobakken vil vinde. Ganske som i de foregående 500 år.
Antierne "Prøver" at overbevise os om at denne "Krig" de fører , er for vores bedste.
Men , det er ikke for vores bedste !!. Kun fordi de ikke kan lide lugten af røg.
Det er på tide at starte marchen og kampen for frihed.

Både rygere og tolerante ikke-rygere, start marchen NU !!
Sammen vil , kan og agter vi at vinde.
Tobakken vil altid vinde.

John Christiansen - Dftos / Tobak-jatak.dk

Dansk

Modstand mod rygeloven

Er modstanden voksende ?
Svaret er : JA

Et eksempel på denne påstand.

Var inde på en tankstation i mit lokalområde for at købe tobak, kl. 06.15 Lørdag d. 13/2 2010.
Blev mødt af en ekspedient, som selv er ryger, fandt ud af dette da ekspedienten selv oplyste det.
nå men ....
Ekspedienten gav udtryk for sin harme over det totalitære/facistiske styre vi efterhånden lever i.
Vedkommende sagde, "Det er sgu snart for meget med al den kontrol, man kan sgu næsten ikke få lov at prutte mere"
Dette kunne jeg kun give vedkommende ret i, da det også er min egen mening/holdning.
Derefter spurgte jeg "Kender du Danmarks Rygerforening ?"
"Nej" var svaret, hvorefter jeg oplyste om foreningen og vores virke, fortalte at jeg selv er medlem.
Samt at der også er en anden forening ved navn Den Gule Negl, som besår af bla. Kim Larsen,Klaus Kjellerup,Johnny Madsen og Thomas Helmig.
Opfordrede vedkommende til at kigge nærmere på http://www.dary.dk,
http://www.dary.dk eksiterer ikke længere.

Hvortil ekspedienten svarede "Ja, det er jo ikke så galt".
Der er jo flere kunstnere inden for, ikke kun musikken, men inden for andre områder som er imod rygeloven.
De skal ikke gemme sig af frygt og angst for systemet og deres tåblige straffemani, de skal træde frem og være med til at sikre at vi kan forblive frie.
Det gælder ligeledes alle dem som mener at "Vi kan jo ikke gøre noget".
JO , gu kan vi da det, det gælder blot om at vi står sammen og siger :
"NEJ, NOK ER NOK, IKKE FLERE TÅBLIGE REGLER OG FORBUD, LAD OS VÆRE I FRED"

Der er plads til at, også du kan blive medlem, for det handler jo netop om at sikre ALLES frihed og ret til at være her.!!.
Så hvis de, der mener at kun forbud og lignende er det eneste rigtige, så tager de så afgjort fejl.
VI ER HER OG, VI GØR MODSTAND !!!!!.

John Christiansen
Dftos
/ Tobak-jatak.dkEnglish

Resistance against the smokingban

Is the resistance growing ?
The answer is : YES

Let me give you an example.

FEB. the 13th 2010 at 06.15 AM. Were at a gasstation in my localarea buying some tobbaco.
Was greeted by the clerk, a smoker, found out about this as the clerk told me that.
Well ....
The clerk exspressed anger on the increaseingly controlling totalitarian/facist society that we live in.
The clerk said, "It´s becoming too bloody much with all that control, one is almost no longer allowed to fart anymore".
Couldn´t agree more about that, as it is the opinion of my own as well.
I then asked "Do you know about the Danish Smokerassociation ?".
The reply was "No".
I then informed about our work, told that I´m member my self.
And that it isn´t the only association in our country, that we have another by the name The Yellow Nail, consisting of :
Kim Larsen, Klaus Kjellerup, Johnny Madsen and Thomas Helmig.
Told the clerk to take a look at http://www.dary.dk,
http://www.dary.dk does not exist anylonger

The clerk replied "That´s not much".
There are several artist´s within, not just the music but also within other areas who are against the smokingban.
They should not hide from fear and anxiety of the system and their foolish need to punish everybody who doesn´t comply to their rules.
They have to come forward and together with the rest of us to secure our rights and freedom. So that we can remain free.
That also applies to all of those who says "Well, we can´t do anything".
Yes we can, all it takes is that we stand together and say :

"NO, ENOUGH IS ENOUGH, NO MORE FOOLISH REGULATIONS AND PROHIBITIONS, LEAVE US ALONE"

There´s room enough for you to join our association, as it is about securing EVERYBODYS freedom and right to be here.!!
So if they who think that only prohibitions and alike is the right way, then they are dead wrong.

WE ARE HERE AND WE ARE FIGHTING !!!!!.

John Christiansen
Dftos / Tobak-jatak.dk (tobacco-yesplease)


Back to content | Back to main menu